top of page

Arvonhallinta

Arvonhallinta on yhteinen nimittäjä Argon Pro Oy:n kaikille palveluille. Se on myös keskeinen osa Argon Pro Oy:n palveluja startup ja pk-yrityksille.

Arvonhallinnan ajatusmaailma keskittyy liiketoiminnan mallintamiseen ja arvo-ajureihin (Key Value Drivers). Se yhdistää liiketoiminnan mallintamisen kassavirran hallintaan ja ennustamiseen ja liiketoiminnan strategia-suunnittelun arvo-ajuri-analyyseihin sekä liiketoimintojen arvonmäärityksiin.

Arvonhallinnan ajatusmaailma toimii niin hallitustason strategisissa päätöksissä, kuin toimivan johdon tai koko henkilöstön päivittäisissä päätöksissä ja tekemisissä.

Arvonhallinta on hyödyllinen ja yhteinen työkalu sekä yrittäjälle, toimivalle johdolle, sijoittajille että rahoittajille. Arvonhallinta voidaan ottaa käyttöön koko organisaation kattavana toimintatapana, tai siitä voidaan hyödyntää erillisiä osia työkalujen ja prosessien muoodossa.

Konsultointi

bottom of page