top of page

Johdon neuvonanto

Argon Pro tuottaa kustannustehokkaita ja lisäarvoa tuottavia neuvontapalveluita kasvu-, startup ja pk-yrityksille

Palveluita voidaan hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa:

Taloudellisen suorituskyvyn mittaamisessa ja tavoitteiden asettamisessa

Liiketoiminta- ja strategia-suunnitelmien laadinnassa

Riskienhallinnan prosessien kehittämisessä

Määräysten ja säädösten mukaisen toiminnan varmistamisessa yrityksen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti (Corporate Governance)

Osana neuvonantopalveluita voimme toimia myös yrityksen hallituksen jäsenenä

Konsultointi

bottom of page