top of page
graphicstock-close-up-of-wooden-abacus-used-for-counting_r57hlyOEW.jpg

Johdon neuvonanto

Argon Pro tuottaa kustannustehokkaita ja lisäarvoa tuottavia neuvontapalveluita erityisesti kasvu- ja pk-yrityksille. Neuvonanto voi liittyä tiettyyn akuuttiin ja/tai tärkeään ja nopeasti korjattavaan asiaan, tai yleiseen kehitystyöhön.

 

Yksityishenkilöinä voimme toimia myös yrityksen hallituksen jäseninä.

Argon Pron neuvonantopalveluja voidaan hyödyntää mm. seuraavanlaisissa tilanteissa:

Taloudellisen suorituskyvyn mittaamisessa ja tavoitteiden asettamisessa

Liiketoiminta- ja strategia-

suunnitelmien laadinnassa

Investointi- ja/tai divestointi-projekteissa

Yrityksen, tai sen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä

Riskienhallinnan prosessien kehittämisessä

Määräysten ja säädösten mukaisen toiminnan varmistamisessa yrityksen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti (Corporate Governance)

Rahoitusjärjestelyissä

Osana neuvonantopalveluja

voimme toimia myös

yrityksen hallituksen jäseninä (yksityishenkilöinä)

bottom of page