top of page
Web Consultation

Konsultointi

Argon Pro Oy tarjoaa kasvu-/start-up ja pk-yrityksille palveluja, jotka hyvin usein jäävät resurssien vähyyden vuoksi (aika, osaaminen, raha, henkilöresurssit) tekemättä. Toisaalta vähäiset tai suorastaan olemattomat investoinnit näille alueille saattavat vaarantaa koko yrityksen tulevaisuuden.

Johdon neuvonanto

Argon Pro tuottaa kustannustehokkaita ja lisäarvoa tuottavia neuvonantapalveluja kasvu-, start-up ja pk-yrityksille

 

Palveluja voidaan hyödyntää mm. seuraavanlaisissa tilanteissa::          

 

 • Taloudellisen suorituskyvyn mittaamisessa ja tavoitteiden asettamisessa

 • Riskienhallinnan prosessien kehittämisessä

 • Määräysten ja säädösten mukaisen toiminnan varmistamisessa yrityksen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti (Corporate Governance)

 • Liiketoiminta- ja strategia-suunnitelmien laadinnassa

Osana neuvonantapalveluja voimme toimia myös yrityksen hallituksen jäsenenä.

Liiketoiminnan mallintaminen, analyysit ja arvonmääritykset

Arvonhallinnan työkaluja liiketoiminnan mallintamiseen, arvonmäärittämiseen ja analysointiin voidaan hyödyntää liiketoiminnan erilaisissa tilanteissa ja erillisissä projekteissa.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

 • Kassavirta-analyysit

 • Yritysjärjestelyt

 • Investoinnit ja divestoinnit

 • Listautumiset

 • Riskitarkastelut ja -analyysit

 • Pääomarakenteen ja pääomakustannuksen (WACC) analysoinnit ja määrittämiset

 • Strategia-auditoinnit

Talousjohtaja (CFO) -palvelut

Hyvin usein start-up tai pk-yrityksellä ei ole varaa kokoaikaiseen talousjohtajaan.

 

Argon Pro Oy mahdollistaa korkealuokkaiset ja kustannustehokkaat ulkoistetut talousjohtaja-palvelut start-up ja pk-yrityksille.

Arvonhallinta

 

Arvonhallinta on yhteinen nimittäjä Argon Pro Oy:n kaikille palveluille. Se on myös keskeinen osa Argon Pro Oy:n palveluja start-up ja pk-yrityksille. Arvonhallinnan ajatusmaailma keskittyy liiketoiminnan mallintamiseen ja arvo-ajureihin (key value drivers).

Liikkeenjohdon konsultointi

Argon Pro Oy tulkitsee, analysoi ja jatkojalostaa start-up ja pk-yritysten talousdataa päämääränään luoda tehokkaita ja ketteriä liiketoimintaa ja taloudellista menestystä tukevia prosesseja ja mittareita. Työkaluina käytetään mm. liiketoiminnan mallintamista ja arvotekijä -analyysejä.

 

Konsultointia toteutetaan mm. seuraavanlaisissa tilanteissa:

 

 • Prosessien kehityksessä

 • Raportoinnin kehityksessä

 • Tavoitteiden asettamisessa ja palkitsemisessa

 • Uudelleenjärjestelyissä

 • Rahoituksen hakemisessa

 • Ennustamisen tai budjetoinnin prosessien luomisessa tai kehityksessä

bottom of page