top of page
Calculator

Liiketoiminnan mallintaminen, analyysit ja arvonmääritykset

Argon Pro tuottaa analyysejä, arvonmäärityksiä, vertailuanalyysejä ja muuta taloudellista ja operatiivista päätöksentekoa tukevaa materiaalia.

 

Valtaosa käytännön työstä toteutetaan liiketoiminnan mallintamisen ja kassavirta- ja arvotekijäanalyysien avulla, Argon Pro:n omia työkaluja hyödyntäen.

Liiketoiminnan kassavirtapohjainen mallintaminen on erityisen hyödyllinen työkalu yrityksen, tai sen liiketoiminnan analysointiin. Liiketoiminnan mallintamista voidaan hyödyntää myös monessa muussa taloudellista analysointia vaativassa tilanteessa.

 

Liiketoiminnan mallintaminen voi liittyä esimerkiksi operatiivisen toiminnan, tai investointien kannattavuusanalyyseihin, kuin myös yritysten, tai liiketoimintojen arvonmäärityksiin. Liiketoiminnan mallintamisen mahdollisuuksista voi lukea enemmän kohdasta Arvonhallinta.

Liiketoiminnan mallintaminen ja analysointi ovat hyödyllisiä työkaluja mm. seuraavanlaisissa tilanteissa:

Kassavirta-

analyysit

Investoinnit ja

divestoinnit

Riskitarkastelut ja

riskianalyysit

Strategia-

auditoinnit

Yritysjärjestelyt

Strategiasuunnittelu

Pääomarakenteen ja pääoma-

kustannusten (WACC) määrittämiset ja analysoinnit

Argon Pron omat työkalut

Liiketoiminnan mallintamista, analyysejä, arvonmäärityksiä ja muita toimeksiantoja varten Argon Pro on kehittänyt omia työkaluja, jotka helpottavat ja nopeuttavat työtä ja tuovat lopputuloksiin ”uusia ulottuvuuksia”.

 

Argon Pro on kehittänyt omia työkaluja esimerkiksi:

  • liiketoiminnan mallintamiseen,

  • ennustamiseen,

  • analysointiin,

  • optimaalisen pääomarakenteen määritykseen,

  • raportointiin ja konsoidointeihin

  • "Quick and Dirty" -arvonmääritykseen

 

liiketoiminnan mallintamiseen, ennustamiseen ja analysointiin, optimaalisen pääomarakenteen määritykseen, "Quick and Dirty" arvonmääritykseen, ja erilaisiin muihin tarpeisiin.

 

Alla olevassa pdf-dokumentissa Argon Pron omia työkaluja on esitelty yksityiskohtaisemmin.

Argon Pro:n mallintamisen, analysoinnin ja arvonmäärityksen työkaluja

Lataa esitys pdf-muodossa tästä:

bottom of page