top of page
Adult Students

Koulutuksen räätälöinnit myös mahdollisia

Koulutuksia voidaan rakentaa ja räätälöidä mm. oheisista komponenteista 

Samalle organisaatiolle, tai erilliselle ryhmälle toteutettava koulutus voidaan myös räätälöidä. Koulutus voidaan räätälöidä mm. alla esitettyjä moduuleita hyödyntäen.

 

Yhdelle yritykselle/organisaatiolle räätälöidylle koulutukselle on yleensä mahdollista saadaan myös analyysitietoa ao. organisaation taloustiedoista, mikä osaltaan auttaa syventämään ja konkretisoimaan koulutusta. Osa alla esitetyistä komponenteista sopivat parhaiten talouden ammattilaisille ja osa sekä ammattilaisille, että ei-ammattilaisille.

Hyödyllisin ja ”tehokkain” kokoonpano samalle organisaatiolle räätälöidylle koulutukselle on yhdistelmä organisaation talousosaajia ja muita operatiivisesta toiminnasta vastaavia henkilöitä. Omasta organisaatiosta saatu analyysitieto entisestään tehostaa ja konkretisoi koulutuksen hyötyjä ja vaikutuksia.

Esimerkkejä räätälöintien mahdollisista komponenteista 

1. Johdanto koulutukseen

Miksi olemme täällä? Koulutuksen yleiset ja erityiset tavoitteet. Aikataulu. esittäytymiset ja pelisäännöt.

3. Back to Basics - talouden tukipilarit

Käydään yleisluonteisesti läpi talouden kolme tukipilaria: Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Lisäksi tarkastellaan kasvun ja kannattavuuden yhteyttä.

5. Kassavirta - taloudellisen menestyksen keskeinen mittari

Valitettavan harva ymmärtää kirjanpidon tuloksen ja liiketoiminnan kassavirran erot. Taloudellisesti haastavina aikoina kassa, kassavirta ja kassavirran käyttäytymisen ymmärtäminen kasvattaa arvoaan.

Osiossa käydään läpi kassavirta-käsitteen perusteet.

7. Likviditeetti ja kassavirta

Mikä on likviditeetti ja mitä likviditeettiongelma tarkoittaa? Mitä tehdään, kun rahat loppuvat?

9. Tulevaisuuden skenaariot suunnittelun, analysoinnin ja ennustamisen tukena

Tulevaisuuden skenaariot ovat yksi olennainen talousjohtamisen työkalu. Skenaarioilla voidaan luoda erilaisia tulevaisuudenkuvia ja niiden avulla voidaan varautua mm. riskeihin.

11. Liiketoiminnan mallintaminen (perusteet)

Liiketoiminnan mallintaminen on hyödyllinen (historian) analyysi- ja (tulevaisuuden) ennustamisväline. Miten liiketoiminnan mallintaminen toimii ja kuka siitä voi hyötyä?

13. Liiketoiminnan analysointi

Mitä liiketoiminnan analysointi tarkoittaa? Kuka sitä tekee ja millä työkaluilla? Mitkä ovat analysoinnin ja raportoinnin erot.

15. Harjoitus- ja ryhmätöitä

Erilaisia harjoitus- ja ryhmätöitä osallistujien taustan ja kokemuksen mukaisesti. 

17. Talouden ja liiketoiminnan rajapintoja

Mitkä ovat taloushallinnon ja liiketoiminnan rajapintoja? Miten yhteistyö toimii ja missä on kehitettävää? Kuka vastaa mistäkin?

2. Talouden teoriaa, terminologiaa ja reunaehtoja

Käydään läpi talouden yleistä teoriaa, terminologiaa, lainsäädäntöä ja erilaisia muita määräyksiä ja reunaehtoja. Nämä koskevat muitakin, kuin vain talouden ammattilaisia.

Esimerkiksi yritysten hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on lainsäädännössä ja muissa määräyksissä varsin ankarat vastuut talouden ja erityisesti taloushallinnon osalta. 

4. Kirjanpito ja talousjohtaminen

Talous on paljon muutakin, kuin vain kirjanpitoa. Kirjanpito on olennainen reunaehto, mutta aito talousjohtaminen vaatii paljon muutakin.

6. Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius

Mennään syvemmälle talouden tukipilarien "maailmaan". Mikä vaikuttaa mihinkin? Miten niihin voi vaikuttaa?

8. Kustannukset ja kustannusrakenne

Liikevaihdon ohella yrityksen, tai liiketoiminnan kustannukset määrittelevät sen taloudellista tulosta. Miten kustannukset vaihtelevat ja millainen on "terve" kustannusrakenne? Onko kustannusrakenne aina sama kaikilla yrityksillä? Miten kustannuksiin voi vaikuttaa?

10. Järkevät mittarit (taloudellisen) päätöksenteon tukena

TTalouden mittareita alkaa olemaan jo enemmän kuin riittävästi. Mikä on paras ja hyödyllisin, vai onko sellaista? Miten valita se oikea? Minkä varaan päätöksenteon voi jättää...? Investoimmeko ennemmin mittarien määrään, vai laatuun?

12. Liiketoiminnan mallintaminen (perusteet + käytännön mallintaminen)

Liiketoiminnan mallintamista käytännössä Microsoft Excel-harjoitusmallia hyödyntäen (esimerkki). Voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, tai ryhmätyönä.

14. Taloushallinto nyt ja tulevaisuudessa

Miten taloushallinto on kehittynyt ja minne se on menossa? Vievätkö robotit ja tekoäly myös taloushallinnon työpaikat?

16. Perinteinen budjetointi ja/vai rullaava ennustaminen?

Mitkä ovat perinteisen budjetoinnin edut ja heikkoudet? Miten rullaava (esimerkiksi 12 kuukauden) ennustaminen voi parantaa tilannetta? Voidaanko perinteisestä budjetoinnista jopa luopua?

bottom of page