top of page
value-and-gears-concept_Gk97iwvu.jpg

Arvonhallinta

"Jos et tiedä yrityksesi arvoon vaikuttavia tekijöitä, yrityksesi on hyvin nopeasti sellaisen käsissä, joka tietää."

- (nimetön) investointipankkiiri -

Yrityksen, tai liiketoiminnan Arvonhallinta (Value Based Management, VBM) on yhteinen nimittäjä kaikille Argon Pro:n palveluille. Arvonhallinta on myös keskeinen osa Argon Pro:n palveluja kasvu- ja pk-yrityksille.

Valtaosa käytännön työstä toteutetaan liiketoiminnan mallintamisen ja kassavirta- ja arvotekijäanalyysien avulla, Argon Pro:n omia työkaluja hyödyntäen.

Arvonhallinnan ajatusmaailma lähtee siitä, että organisaatioissa tehdään kolmenlaisia taloudellisia päätöksiä:

 

  1. operatiiviseen toimintaan liittyviä,

  2. investointeihin liittyviä, ja

  3. rahoitukseen liittyviä päätöksiä

 

Arvonhallinta yhdistää nuo päätöksentekotilanteet liiketoiminnan mallintamiseen, kassavirran hallintaan, ennustamiseen ja strategiasuunnittelun arvotekijäanalyyseihin, sekä yrityksen, tai sen liiketoimintojen arvonmäärityksiin.

 

Prosessin lopputuloksena löydetään koko organisaation, tai liiketoiminnan kassavirtaan (ja sitä kautta myös sen arvoon) eniten vaikuttavat Arvotekijät, joita voidaan hyödyntää raportoinnissa, johtamisessa ja muussa operatiivisessa toiminnassa mukaan lukien organisaation päätöksenteon eri tasot ja vaiheet.

 

Arvonhallinta-konsepti toimii niin hallitustason strategisissa päätöksissä, kuin toimivan johdon, tai koko henkilöstön päivittäisissä päätöksissä ja operatiivisessa tekemisessä.

”Cash is a fact, profit is an opinion”

Arvonhallinnan ”ytimessä” on yrityksen, tai sen liiketoiminnan kassa ja kassavirta, joka poistaa erilaisten kirjanpitomenetelmien mahdollistamat ”kikkailut” ja ”harhat”.

Arvonhallinta-konsepti tuo hyödyllisen ja yhteisen työkalun yrittäjälle, toimivalle johdolle, sijoittajille, kuin myös rahoittajalle. Arvonhallinta voidaan ottaa käyttöön koko organisaation kattavana toimintatapana, tai siitä voidaan hyödyntää erillisiä osia eri työkalujen ja prosessien muodossa.

Oheisessa pdf-dokumentissa on kuvattu Argon Pron Arvonhallinnan viitekehystä, konseptia ja sen mahdollisuuksia enemmän.

Arvonhallinnan viitekehys

Lataa esitys pdf-muodossa tästä:

bottom of page