top of page
Green Board

KOULUTUS

Taloustaitoja esimiehille ja asiantuntijoille (2 päivää)

 • 5 - 6. maaliskuuta 2024

 • Zoom-etäkoulutus

 • Edullinen tutustumishinta yhdelle osallistujalle 600 euroa + alv 144 euroa, yhteensä 744 euroa

 • Lisäksi myös osallistujamäärään sidottu alennusmekanismi (Lue lisää)

 • Osallistuminen laskutetaan verkkolaskuna, tai pdf-laskuna sähköpostiin

 • Kouluttaja Timo Nurminiemi, KTM, yrittäjä

 • Takuu: Ei minimiosallistujamäärää - koulutus toteutetaan yhdelläkin osallistujalla

 • Koulutus on jatkuva, vähintään kerran kuukaudessa järjestettävä tilaisuus

 • Yksityiskohtaisemmat koulutusehdot täällä

Kysy tarjousta: Tämä koulutus omalle organisaatiolle (hallitus, johtoryhmä, koko henkilöstö, tai muu ryhmä) + organisaation omat talousluvut

Ilmoittaudu viimeistään 26.2.2024 

Taloustietoa ja -taitoa tarvitaan aina. Tietoja pitää päivittää ja taitoja pitää myös kehittää. Globalisaation ja koko ajan kiristyvän kilpailun seurauksena olennaisen ja oikea-aikaisen taloustiedon merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Toisaalta tiedon, raporttien ja mittareiden määrä kasvaa koko ajan. Erilaiset järjestelmät tuottavat tietoa ja raportteja enemmän kuin tarpeeksi - onko (talous)raportoinnista tullut jo ”hifistelyä”?

Mistä taloustiedon käyttäjä tai päätöksentekijä löytää olennaisen? Mikä on olennaista? Perinteinen edelliseen vuoteen pohjautuva budjetointi on jo historiaa - nyt pitää suunnitella, ennakoida ja ennustaa! Mutta sekään ei välttämättä riitä. Ennusteiden pitää olla myös realistisia ja ennusteiden osumatarkkuuden pitää parantua jatkuvasti. Ja kaikki tämä ei ole vain taloushallinnon asia. Tähän tarvitaan koko organisaation yhteistyötä.

UUSI KOKEILU!

Osallistujamäärän mukaan kasvava alennus

Osana oman koulutustoiminnan lanseerausta Argon Pro kokeilee alennusmallia, joka tuo perushintaan (600 euroa +alv) alennuksia kaikille koulutukseen osallistujille, mikäli osallistujia on enemmän kuin yksi.

 

Käytännössä malli toimii niin, että mitä enemmän osallistujia saadaan mukaan, sitä enemmän osallistujahinta laskee kaikille.

Malli toimii kaikkien eduksi ja toivottavasti motivoi osallistujia myös markkinoimaan tilaisuutta.

Takuu: Koulutustilaisuudessa ei ole vähimmäisosallistujamäärää, vaan koulutus toteutetaan myös yhdellä henkilöllä.

Koulutuksen alennusmalli

Esimerkki: Jos osallistujia vain 1, silloin hinta 600 euroa per osallistuja (+ alv), mikäli osallistujia olisi 20, silloin kaikkien osallistujien kustannus 456 euroa (+ alv)

Koulutus toteutetaan myös yhdellä osallistujalla. Suurin osallistujamäärä tällaiselle koulutukselle 20 henkilöä

*] Koulutuksen perushinta 600 euroa (+ alv) per osallistuja on edullinen tutustumistarjous!

Koulutuksen alustava sisältö

Lataa koulutuksen alustava agenda pdf-muodossa täältä

"Ennakkoja" kahden päivän koulutuksesta

Ennakkoja ja maistiaisia Taloustaitoja esimiehille ja asiantuntijoille koulutuksesta

Lisää koulutuksen sisällöstä ja sen tavoitteista

Koulutus perehdyttää osallistujat talouden peruskäsitteisiin ja lainalaisuuksiin. Koulutus tuo osallistujille työkaluja olennaisen taloustiedon suodattamiseen, tulkitsemiseen ja analysointiin. Koulutuksessa pääsee myös tutustumaan nykyaikaisen taloushallinto-organisaation toimintoihin ja prosesseihin. Koulutus auttaa osallistujaa myös ymmärtämään paremmin omaa liiketoimintaa esimerkiksi liiketoiminnan mallintamisen, budjetoinnin, tai vaikka rullaavan ennustamisen näkökulmasta. Koulutuksessa kuvataan myös yrityksen, tai liiketoiminnan arvon merkitys yhtenä yrityksen toiminnan tukipilarina. Koulutus tuo ideoita ja työkaluja myös organisaation päivittäiseen talousviestintään.

 

Taloutta lähestytään koulutuksessa konkreettisten käytännön esimerkkien, kokemusten ja harjoitusten avulla. Pienen ryhmän avoimessa keskustelussa voi tuoda esiin myös omia erityiskysymyksiä. Koulutus tuo osallistujalle perustietämyksen talouden perusteista ja sen lainalaisuuksista. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat tulkita ja analysoida paremmin oman organisaation taloudellista tilannetta ja kykenevät hyödyntämään koulutuksen tuomia esimerkkejä ja työkaluja omassa päivittäisessä toiminnassaan.

 • Opit suodattamaan olennaisen taloustiedon suuresta massasta - Kykenet hahmottamaan paremmin, mitkä ovat juuri sinun organisaatiosi olennaiset talousmittarit? Majdollisesti kykenet jopa kyseenalaistamaan jo olemassa olevia mittareita.

 • Tulos, tase vai kassavirta - mihin kannattaa keskittyä? Opit ymmärtämään tuloslaskelmapohjaisen ja kassavirtapohjaisen talousohjauksen erot

 • Opit puhumaan "samaa kieltä" taloushallinnon kanssa

 • Opit rakentamaan realistisempia budjetteja ja ennusteita liiketoiminnan mallintamista ja liiketoiminnan arvotekijöitä hyväksi käyttäen? Opit myös perustelemaan omia näkemyksiäsi paremmin.

 • Erilaisissa päätöksentekotilanteissa osaat myös paremmin kysyä ja kyseenalaistaa.

 • Opit olennaiset talousviestinnän perusteet. Koulutus tuo työkaluja myös organisaation päivittäiseen talousviestintään.

Miksi tämä koulutus?

 • Opit/kertaat talouden peruskäsitteet ja lainalaisuudet - samalla päivität tietosi myös nykyhetken trendeillä

 • Opit suodattamaan, tulkitsemaan ja analysoimaan olennaisen taloustiedon suuresta massasta

 • Kasvatat omaa osaamistasi esimerkiksi budjetoinnin ja rullaavan ennustamisen prosesseissa

 • Ymmärrät paremmin mitä taloushallinnossa tehdään ja mitä menestyvän yrityksen taloushallinnon perustoiminnot sisältävät

 • Opit liiketoiminnan mallintamisen perusteet - se on hyödyllinen taito jokaiselle, joka haluaa ymmärtää miten oman yrityksen talous toimii

 • Opit myös talousviestinnän perusteita

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on tarkoitettu jokaiselle, joka tarvitsee esimerkiksi työssään talouden peruskäsitteiden ja lainalaisuuksien tuntemusta ja tulkintaa, tarvitsee talouden perusteiden hallintaa päivittäisiin rutiineihin, erilaisiin päätöksentekotilanteisiin, tai esimerkiksi budjetoinnin tai ennustamisen prosesseihin.

 

Koulutus auttaa myös esimiestehtävissä toimivia talousasioiden viestinnässä omalle organisaatiolle. Koulutus on hyödyllinen myös taloustietojen ja taitojen kertaamiseen ja nykytrendien päivittämiseen.

 

Tehtävänimikkeesi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 

 • toimitusjohtaja

 • liiketoimintajohtaja/-päällikkö

 • tietohallintojohtaja/-päällikkö

 • hankintajohtaja/-päällikkö

 • kehitysjohtaja/-päällikkö

 • henkilöstöjohtaja/-päällikkö

 • viestintäjohtaja/-päällikkö

 • asiakkuus- tai liiketoimintajohtaja

 • asiakaspäällikkö/-vastaava

 • hinnoittelusta vastaava

 • hallituksen jäsen

 • esimies

 • asiantuntija

bottom of page