top of page
Australian Coin

Yritysjärjestelyt

Erilaiset yritysjärjestelyt ovat olennainen osa nykypäivän liike-elämää ja niillä on yleensä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Koska merkittävä osa yritysjärjestelyistä edelleenkin epäonnistuu, niihin liittyvät riskitasot ovat normaalisti myös kohtuullisen korkealla ja siitäkin syystä ne on suunniteltava hyvin ja niihin on valmistauduttava huolella.


Yritysjärjestely voi olla esimerkiksi osake-, tai liiketoimintakauppa (osto/myynti), fuusio, sulautuminen, uudelleenjärjestely, osakevaihto, tms.

On kyse yrityksen, tai liiketoiminnan ostamisesta, myymisestä, tai muunlaisesta järjestelystä, Argon Pro kykenee auttamaan yritysjärjestelyjen erilaisissa vaiheissa. Jokainen yritysjärjestely on erilainen, mutta vaiheita, missä Argon Pro kykenee auttamaan, on lukuisia.

Yritysjärjestelyihin liittyviä vaiheita, missä Argon Pro voi auttaa voivat olla mm. osto-, tai myyntikohteen liiketoiminnan mallintaminen ja ennusteen rakentaminen, analysointi ja arvonmääritys (esim. talouteen liittyvä myyntimateriaali), osalli
stuminen neuvotteluihin, kaupan kohteeseen lliittyvän yritystutkimuksen (Due Diligence, DD) toteuttaminen, tai siihen osallistuminen, yritysjärjestelyyn liittyvän dokumentaation tekeminen, yhteydenpito ostajiin/myyjiin, tilintarkastajiin, rahoittajiin, jne.

Yritysjärjestely ei pääty itse transaktion toteutukseen

Kannattaa myös muistaa, että yritysjärjestely ei useinkaan pääty itse transaktioon, vaan varsin usein siitä se vasta alkaa.  Varsinaisen transaktion jälkeen ostajalla alkaa integraatio ja muut vaiheet esimerkiksi ostokohteen haltuunottoon liittyen. Myyjä joutuu vastaavasti toteuttamaan myydyn kohteen irrotuksen nykyisestä organisaatiosta. Haltuunotto, integraatio, mahdollisten synergioiden yms. asioiden toteutus realisoivat yritysjärjestelyn onnistumisen.

Toimeksiannon ”julkisuustaso” ja Argon Pron rooli toimeksiannossa sovitaan aina toimeksiantajan kanssa erikseen. Alla on kuvattu nykyisiä julkisia toimeksiantoja, missä Argon Pro on mukana.

Argon Pron nykyiset (julkiset) toimeksiannot

bottom of page