top of page
Newspapers

ARGON PRO

TALOUS. KONSULTOINTI. KOULUTUS.

Palvelut

Argon Pro tarjoaa talouteen liittyviä palveluja erityisesti kasvu- ja pk-yrityksille. Palvelut keskittyvät alueille, jotka jäävät näillä yrityksillä valitettavan usein, pääasiassa resurssien vähyyden vuoksi, joko osittain, tai kokonaan tekemättä, tai kehittämättä.

 

Yleisimmät syyt näihin tilanteisiin ovat mm. ajan puute, osaaminen, raha ja/tai henkilöresurssit. Toisaalta vähäiset, tai suorastaan olemattomat resurssit ja investoinnit näille alueille saattavat vaarantaa koko yrityksen tulevaisuuden.

 

Projektiluonteisesti Argon Pro voi auttaa myös erilaisissa akuuteissa tilanteissa – nopeastikin!

Johdon neuvonanto

Argon Pro tuottaa kustannustehokkaita ja lisäarvoa tuottavia neuvontapalveluita erityisesti kasvu- ja pk-yrityksille. Neuvonanto voi liittyä tiettyyn akuuttiin ja tärkeään asiaan, tai yleiseen kehitystyöhön.

Yksityishenkilöinä voimme toimia myös yrityksen hallituksen jäseninä.

2

Liikkeenjohdon konsultointi

Argon Pro tulkitsee, analysoi ja jalostaa kasvu- ja pk-yritysten talousdataa päämääränään luoda tehokkaita ja ketteriä, liiketoimintaa ja sen taloudellista menestystä tukevia toimintamalleja, prosesseja ja toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta seuraavia mittareita.

 

Autamme myös erilaisissa yksittäisissä projekteissa.

3

Liiketoiminnan mallintaminen, analyysit ja arvonmääritykset

Argon Pro tuottaa analyysejä, arvonmäärityksiä, vertailuanalyysejä ja muuta taloudellista ja operatiivista päätöksentekoa tukevaa materiaalia.

 

Valtaosa käytännön työstä toteutetaan liiketoiminnan mallintamisen ja kassavirta- ja arvotekijäanalyysien avulla, Argon Pro:n omia työkaluja hyödyntäen.

4

Talousjohtaja (CFO) -palvelut

Argon Pro mahdollistaa korkealuokkaiset, joustavat ja kustannustehokkaat ulkoistetut talousjohtajapalvelut erityisesti kasvu- ja pk-yrityksille. Toimeksiantojen sisältö voidaan sopia joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan ja ne voidaan toteuttaa esimerkiksi tunti-, tai päiväkohtaisella laskutuksella (esimerkiksi tuntia viikossa, päivää kuukaudessa, jne.).

5

Arvonhallinta

Yrityksen, tai liiketoiminnan Arvonhallinta (Value Based Management, VBM) on yhteinen nimittäjä kaikille Argon Pro:n palveluille. Arvonhallinta ja sen eri osa-alueet ovat myös keskeinen osa Argon Pro:n palveluja kasvu- ja pk-yrityksille.

Arvonhallinta yhdistää organisaation raportoinnin, johtamisen ja päätöksenteon liiketoiminnan mallintamiseen ja sen kassavirtaan eniten vaikuttaviin Arvotekijöihin (Key Value Driver).

6

Talouskoulutus

Argon Pro tarjoaa laadukasta, interaktiivista ja käytännönläheistä talouskoulutusta sekä talouden ammattilaisille, että ei-ammattilaisille, jotka tarvitsevat vähintäänkin talouden perusteiden ymmärrystä ja hallintaa päivittäisissä tehtävissään.

 

Koulutus voidaan toteuttaa valmiilla koulutuspaketeilla, tai räätälöimällä yritykselle sopiva kokonaisuus.

bottom of page