top of page
Conference Room

Liikkeenjohdon konsultointi

Argon Pro tulkitsee, analysoi ja jalostaa kasvu- ja pk-yritysten talousdataa päämääränään luoda tehokkaita ja ketteriä, liiketoimintaa ja sen taloudellista menestystä tukevia toimintamalleja, prosesseja ja toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta seuraavia mittareita.

 

Autamme myös erilaisissa yksittäisissä projekteissa.

Konsultoinnin työkaluina käytämme mm. liiketoiminnan mallintamista ja kassavirta- ja arvotekijäanalyysejä.

 

Liiketoiminnan mallintamista, analyysejä ja erilaisia arvonmäärityksiä varten Argon Pro on kehittänyt omia työkaluja, jotka helpottavat ja nopeuttavat käytännön työtä ja tuovat lopputuloksiin uskottavuutta ja lisäarvoa.

Liikkeenjohdon konsultointia voidaan hyödyntää mm. seuraavanlaisissa tilanteissa:

Prosessien

kehityksessä

Tavoitteiden asettamisessa

ja palkitsemisessa

Rahoituksen suunnittelussa ja

hakemisessa

Raportoinnin

kehityksessä

Yrityksen, tai sen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä

Ennustamisen ja/tai budjetoinnin

prosessien luomisessa, tai kehityksessä

bottom of page