top of page
Green Board

KOULUTUS

Tulosmittareista kassavirran mallintamiseen (2 päivää)

 • Tulossa huhtikuussa 2024

 • Zoom-etäkoulutus

 • Edullinen tutustumishinta yhdelle osallistujalle 600 euroa + alv 144 euroa, yhteensä 744 euroa

 • Lisäksi myös osallistujamäärään sidottu alennusmekanismi (Lue lisää)

 • Osallistuminen laskutetaan verkkolaskuna, tai pdf-laskuna sähköpostiin

 • Kouluttaja Timo Nurminiemi, KTM, yrittäjä

 • Takuu: Ei minimiosallistujamäärää - koulutus toteutetaan yhdelläkin osallistujalla

 • Yksityiskohtaisemmat koulutusehdot täällä

 • Mikäli tämä ajankohta ei sovi sinulle, ehdota jotain muuta ajankohtaa täällä

Tulossa huhtikuussa 2024

Taloustietoa ja -taitoja tarvitaan aina. Tietoa ja ymmärrystä pitää kasvattaa ja päivittää ja taitoja ja käytännön työkaluja pitää kehittää. Toisaalta vanhasta, ja/tai tarpeettomasta pitää osata myös luopua. Globalisaation ja koko ajan kiristyvän kilpailun seurauksena olennaisen ja oikea-aikaisen taloustiedon ja nykyaikaisten työkalujen merkitys kasvaa yrityksissä vuosi vuodelta.
 

Ympäröivä maailma muuttuu myös taloushallinnossa. Perinteinen, edelliseen vuoteen pohjautuva budjetointi on jo historiaa - nyt pitää osata suunnitella, ennakoida ja ennustaa! Mutta sekään ei välttämättä riitä. Ennusteiden pitää olla myös realistisia ja ennusteiden osumatarkkuuden pitää parantua jatkuvasti. Ja kaikki tämä ei ole vain taloushallinnon asia. Tähän tarvitaan koko organisaation yhteistyötä.

Koko organisaation pitää puhua samaa "talouskieltä"

Toisaalta taloushallinnon mittarit ovat kokeneet jonkinlaisen inflaation. Mistä taloustiedon käyttäjä, tai päätöksentekijä löytää olennaisen? Mittaaminen ja raportointi on muuttunut jonkinlaiseksi ”hifistelyksi”, missä järjestelmät tuottavat mittavia määriä erilaisia raportteja ja mittareita – tiedämmekö enää mikä on olennaista ja mikä oikeasti vaikuttaa oman organisaation tulokseen, kassavirtaan ja menestykseen… ja toisaalta johtaa tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, tai hyvien toiminnallisuuksien (best practises) monistamiseen…

 

Koulutuksen erityisenä tavoitteena on tuoda talouden ammattilaiselle uusia näkökulmia ja työkaluja millä yhteistyötä muun organisaation kanssa voidaan vahvistaa. 

 

Koulutuksen yhtenä merkittävänä tavoitteena on, että tämä koulutus ja Argon Pro:n toinen, talouden ei-ammattilaisille kohdennettu talouskoulutus (”Taloustaitoja esimiehille ja asiantuntijoille”) täydentävät toisiaan, jolloin koko organisaatio puhuu samoista asioista sammalla "talouskielellä”.

UUSI KOKEILU  HINNOITTELUUN!

Osallistujamäärän mukaan kasvava alennus

Osana oman koulutustoiminnan lanseerausta Argon Pro kokeilee alennusmallia, joka tuo perushintaan (600 euroa +alv) alennuksia kaikille koulutukseen osallistujille, mikäli osallistujia on enemmän kuin yksi.

 

Käytännössä malli toimii niin, että mitä enemmän osallistujia saadaan mukaan, sitä enemmän osallistujahinta laskee kaikille.

Malli toimii kaikkien eduksi ja toivottavasti motivoi osallistujia myös markkinoimaan tilaisuutta.

Takuu: Koulutustilaisuudessa ei ole vähimmäisosallistujamäärää, vaan koulutus toteutetaan myös yhdellä henkilöllä.

Koulutuksen alennusmalli

Esimerkki: Jos osallistujia vain 1, silloin hinta 600 euroa per osallistuja (+ alv), mikäli osallistujia olisi 20, silloin kaikkien osallistujien kustannus 456 euroa (+ alv)

Koulutus toteutetaan myös yhdellä osallistujalla. Suurin osallistujamäärä tällaiselle koulutukselle 20 henkilöä

*] Koulutuksen perushinta 600 euroa (+ alv) per osallistuja on edullinen tutustumistarjous!

Koulutuksen alustava sisältö

Lataa koulutuksen alustava agenda pdf-muodossa täältä

"Ennakkoja" kahden päivän koulutuksesta

Näyttökuva 2023-10-25 113603 Tulosmittareista mallintamiseen.png

Lisää koulutuksen sisällöstä ja sen tavoitteista

Ennustaminen ja ennakointi on tunnetusti vaikeaa, mutta ilman niitä elämä on vielä vaikeampaa. Liiketoiminnan mallintaminen tuo taloushallintoon ja operatiiviseen liiketoimintaan merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Järkevästi toteutettu liiketoiminnan, tai koko yrityksen toiminnan mallintaminen tuo myös päätöksentekijälle uusia näkökulmia, uskottavuutta ja varmuutta päätöksentekoon ja liiketoiminnan operatiiviseen, käytännön johtamiseen.

Valitettavan usein taloushallinto nähdään vain kulueränä. Toisaalta taloushallinnon odotetaan myös luovan lisäarvoa. Mitä se lisäarvo voi olla, kun taloushallinnon automatisaatio, kulusäästöt ja robotisointi etenee vauhdilla - vievätkö robotit meidän työmme? Onko taloushallinnon tavoite katsoa vain historiaa ja tehdä se mahdollisimman pienillä kustannuksilla? 

 

Lisäarvon mittaaminen on haasteellista, mutta sitä pitäisi saada ”ulosmitattua” erityisesti laadukkaina päätöksinä, jossa luotettavat ja laadukkaat talousluvut, ennusteet ja skenaariot pitäisi olla olennainen osa kokonaisuutta. Yksi merkittävä osa-alue arvon luonnissa on myös talousviestintä. Jos muu organisaatio ei ymmärrä talousviestintää, eli tilannekuva jää epäselväksi, tai viesti ei muuten mene perille, ajaudutaan hyvin nopeasti tilanteeseen, missä ryhdytään korjaamaan jo toimivia asioita ja varsinaiset ongelma-alueet jäävät ilman huomiota.

Eräs koulutuksen merkittävä ”kotiinvieminen” on oppia tunnistamaan mihin taloushallinnossa kannattaa keskittyä, mikä on olennaista ja millä taloushallinnon arvo organisaatiolle saadaan maksimoitua - nyt ja tulevaisuudessa!

Taloutta ja taloushallintoa lähestytään koulutuksessa konkreettisten käytännön esimerkkien, kouluttajan omien kokemusten ja harjoitusten avulla. Pienen ryhmän avoimessa keskustelussa voi tuoda esiin myös omia erityiskysymyksiä. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat myös paremmin mallintaa, analysoida ja tulkita oman organisaation taloudellista tilannetta ja kykenevät hyödyntämään koulutuksen tuomia esimerkkejä ja uusia työkaluja omassa päivittäisessä toiminnassaan.

Koulutuksessa:

 • Opit ymmärtämään tuloslaskelma- ja kassavirtapohjaisen talousohjauksen erot. Tämän eron uskottava viestintä muulle organisaatiolle on olennaisen tärkeää!

 • Opit liiketoiminnan mallintamisen perusteet ja tekniikan. Liiketoiminnan mallintaminen on vanha, mutta Suomessa edelleen hyvin vähän käytetty tekniikka erilaisiin taloushallinnon käytännön tilanteisiin. Sitä voi hyödyntää mittaamisessa ja raportoinnissa, budjetoinnissa, rullaavassa ennustamisessa, investointihankkeissa ja erilaisissa yritysjärjestely- ja analyysitilanteissa. Koulutuksessa opit myös näkemään, minkälaisia osa-alueita liiketoiminnan mallintamisessa on syytä huomioida ja miten saat lopputuloksesta mielenkiintoisen.

 • Opit rakentamaan realistisempia budjetteja ja/tai ennusteita liiketoiminnan mallintamista ja arvotekijöitä hyväksi käyttäen. Opit myös perustelemaan niitä paremmin.

 • Opit keskittymään raportoinnissa olennaiseen ja opit suodattamaan olennaisen taloustiedon suuresta massasta. Maailma on täynnä erilaisia taloudellisia mittareita. Mitkä ovat sinun yrityksesi olennaiset, erityisesti yrityksen kassavirran kautta näkyvät mittarit?

 • Opit lähestymään talouden mittareita, raportointia, analysointia ja liiketoiminnan mallintamista käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla.

 • Opit talousviestinnän perusteita ja siihen liittyviä olennaisia tekijöitä.

Pienen ryhmän avoimessa keskustelussa voi myös tuoda esiin omia erityiskysymyksiä ja pääset keskustelemaan kollegoidesi kanssa, miten taloushallinnossa luodaan lisäarvoa ja mikä on taloushallinnon tulevaisuus automaation ja robotiikan muuttaessa maailmaa.

Miksi tämä koulutus?

 • Saat työkaluja realististen ennusteiden ja/tai budjettien laatimiseen ja samalla kasvatat omaa osaamistasi esimerkiksi budjetoinnin ja rullaavan ennustamisen prosesseissa – kykenet myös kuvaamaan perinteisen budjetoinnin ja rullaavan ennustamisen eroja

 • Saat uusia ideoita ja työkaluja mittaamiseen ja raportointiin

 • Ymmärrät raportoinnin ja analysoinnin eron ja miten niitä hyödynnetään päivittäisessä työssä?

 • Opit liiketoiminnan mallintamisen perusteet ja kykenet hyödyntämään mallintamista omassa organisaatiossasi.

 • Näen konkreettisten esimerkkien kautta tuloslaskelma- ja kassavirtapohjaisen talousohjauksen erot

 • Pääset keskustelemaan kollegoiden kanssa taloushallinnon tulevaisuudesta

 • Kehität ammattitaitoasi

 • Opit myös talousviestinnän perusteita

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on tarkoitettu jokaiselle talouden ammattilaiselle, joka työssään kokoaa, analysoi ja raportoi taloudellista tietoa erilaisiin tarkoituksiin ja haluaa kehittyä niissä, tai haluaa oppia kokonaan uutta.

 

Koulutus on suunnattu talouden ja taloushallinnon ammattilaiselle, joka hakee uusia näkökulmia ja työkaluja omiin päivittäisiin rutiineihin, tai esimerkiksi budjetoinnin, tai ennustamisen prosesseihin, tai hakee lisäarvoa erilaisiin päätöksentekotilanteisiin.

Koulutus auttaa talouden ammattilaista myös talousasioiden viestinnässä omalle organisaatiolle, hallitukselle, johtoryhmälle, tai erilaisille ulkoisille sidosryhmille.

 

Tehtävänimikkeesi, tai taustasi voi olla esimerkiksi:

 

 • talousjohtaja

 • talouspäällikkö

 • laskentapäällikkö

 • talouden asiantuntija

 • group/business Controller

 • assistant Controller

bottom of page