top of page

Taloustaitoja esimiehille ja asiantuntijoille (2 päivää)

Taloustietoa ja -taitoa tarvitaan aina. Tietoja pitää päivittää ja taitoja pitää myös kehittää. Globalisaation ja koko ajan kiristyvän kilpailun seurauksena olennaisen ja oikea-aikaisen taloustiedon merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Toisaalta tiedon, raporttien ja mittareiden määrä kasvaa koko ajan. Erilaiset järjestelmät tuottavat dataa ja raportteja - onko talousraportoinnista tullut jo ”hifistelyä”?

Mistä päätöksentekijä löytää olennaisen? Mikä on olennaista? Perinteinen edelliseen vuoteen pohjautuva budjetointi on jo historiaa - nyt pitää suunnitella, ennakoida ja ennustaa! Mutta sekään ei välttämättä riitä. Ennusteiden pitää olla myös realistisia ja ennusteiden osumatarkkuuden pitää parantua jatkuvasti. Ja kaikki tämä ei ole vain taloushallinnon asia. Tähän tarvitaan koko organisaation yhteistyötä.

Koulutuksen sisältö

Lataa koulutuksen alustava agenda pdf-muodossa täältä

Miksi tämä koulutus?

 • Opit/kertaat talouden peruskäsitteet ja lainalaisuudet - samalla päivität tietosi myös nykyhetken trendeillä

 • Opit suodattamaan, tulkitsemaan ja analysoimaan olennaisen taloustiedon suuresta massasta

 • Kasvatat omaa osaamistasi esimerkiksi budjetoinnin ja rullaavan ennustamisen prosesseissa

 • Ymmärrät paremmin mitä taloushallinnossa tehdään ja mitä menestyvän yrityksen taloushallinnon perustoiminnot sisältävät

 • Opit liiketoiminnan mallintamisen perusteet - se on hyödyllinen taito jokaiselle, joka haluaa ymmärtää miten oman yrityksen talous toimii

 • Opit myös talousviestinnän perusteita

Muuta huomioitavaa

Koulutus perehdyttää osallistujat talouden peruskäsitteisiin ja lainalaisuuksiin. Koulutus tuo osallistujille työkaluja olennaisen taloustiedon suodattamiseen, tulkitsemiseen ja analysointiin. Koulutuksessa pääsee myös tutustumaan nykyaikaisen taloushallinto-organisaation toimintoihin ja prosesseihin. Koulutus auttaa osallistujaa myös ymmärtämään paremmin omaa liiketoimintaa esimerkiksi liiketoiminnan mallintamisen, budjetoinnin tai vaikka rullaavan ennustamisen näkökulmasta. Koulutuksessa kuvataan myös yrityksen tai liiketoiminnan arvon merkitys yhtenä yrityksen toiminnan tukipilarina. Koulutus tuo ideoita ja työkaluja myös päivittäiseen talousviestintään.

 

Taloutta lähestytään koulutuksessa konkreettisten käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla. Pienen ryhmän avoimessa keskustelussa voi tuoda esiin myös omia erityiskysymyksiä. Koulutus tuo osallistujalle perustietämyksen talouden perusteista ja lainalaisuuksista. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat tulkita ja analysoida paremmin oman organisaation taloudellista tilannetta ja kykenevät hyödyntämään koulutuksen tuomia esimerkkejä ja työkaluja omassa päivittäisessä toiminnassaan.

 • Opit suodattamaan olennaisen taloustiedon suuresta massasta - Kykenet hahmottamaan mitkä ovat juuri sinun yrityksesi olennaiset talousmittarit?

 • Tulos, tase vai kassavirta - mihin kannattaa keskittyä? Opit ymmärtämään tuloslaskelmapohjaisen ja kassavirtapohjaisen talousohjauksen erot

 • Opit puhumaan samaa kieltä taloushallinnon kanssa

 • Opit rakentamaan realistisempia budjetteja ja ennusteita liiketoiminnan mallintamista ja arvotekijöitä hyväksi käyttäen? Osaat päätöksentekotilanteissa paremmin myös kysyä ja kyseenalaistaa.

 • Opit olennaiset talousviestinnän perusteet. Koulutus tuo työkaluja organisaation päivittäiseen talousviestintään.

 

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on tarkoitettu jokaiselle, joka tarvitsee työssään talouden peruskäsitteiden ja lainalaisuuksien tuntemusta ja tulkintaa, tarvitsee talouden perusteiden hallintaa päivittäisiin rutiineihin, erilaisiin päätöksentekotilanteisiin, tai esimerkiksi budjetoinnin tai ennustamisen prosesseihin.

 

Koulutus auttaa myös esimiestehtävissä toimivia talousasioiden viestinnässä omalle organisaatiolle. Koulutus on hyödyllinen myös taloustietojen ja taitojen kertaamiseen ja nykytrendien päivittämiseen.

 

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

 

 • toimitusjohtaja

 • liiketoimintajohtaja/-päällikkö

 • tietohallintojohtaja/-päällikkö

 • hankintajohtaja/-päällikkö

 • kehitysjohtaja/-päällikkö

 • henkilöstöjohtaja/-päällikkö

 • viestintäjohtaja/-päällikkö

 • asiakkuus- ja liiketoimintajohtaja/-päällikkö/-vastaava

 • hinnoittelusta vastaava

 • hallituksen jäsen

 • esimies

 • asiantuntija

bottom of page